Bijeli vuče i daje mat u 3 poteza

Posljednje objave

Šah u Školi

Šahom se bavim, na ovaj ili onaj način, od svoje jedanaeste godine. Budući da sam

Šahovski klub Kralj i Dama

ONLINE

Podaci o polazniku / polaznici
Podaci o roditelju / staratelju / zakonskom zastupniku